Maisto Skyrius

Provokaciniai tyrimai

Provokaciniais tyrimais siekiama surinkti duomenų apie mikroorganizmų elgseną, dirbtinai juos patalpinus maiste ir laikant juos numatytomis transportavimo, platinimo bei laikymo sąlygomis, atsižvelgiant į numatytą produktų galiojimo terminą. Savo laboratorijoje atliekame mikrobiologinius provokacinius tyrimus, siekdami įvertinti augimo potencialą. Tyrimo tikslas – įrodyti, kad gatavi maisto produktai per visą jų numatytą galiojimo laiką atitiks maisto saugos kriterijus, taikomus esant tam tikrų mikroorganizmų. Šios analizės paslaugos skirtos gatavų maisto produktų gamintojams, kuriems reikia vykdyti užterštumo mikroorganizmais ir patogenų augimo produktuose, kurių galiojimo laikas besibaigiantis, kontrolę.

 

Provokaciniai tyrimai atliekami vadovaujantis EURL LM Techninių gairių dokumentu dėl monocitogeninių listerijų gatavuose produktuose galiojimo laiko tyrimų (2014 m. birželio 3–6 d. versija) ir NF V 01-009 standartu „Maisto atsekamumas ir sauga. Valdymas ir higiena. Rekomendacijos mikrobiologiniams augimo tyrimams atlikti“ (2014 m. gegužės 2 d.).

 

Atlikdami tam tikrų produktų ir mikroorganizmų provokacinį bandymą, kiekviename tyrimo etape pasitelkiame specialią technologiją, atsižvelgę į gamybos grafikus ir gamybines sąlygas. Pasirengimo tyrimui etape itin svarbu turėti reikiamų žinių apie produkto pH, vandens aktyvumą, temperatūrą ir laikymo trukmę, produkte esančius konservantus ir rūgimo bakterijų kultūras. Remiantis provokacinių tyrimų rezultatais, produktai gali būti klasifikuojami kaip gatavi maisto produktai, kuriuose jų galiojimo laikotarpiu tiriamieji mikroorganizmai išaugo, arba kaip gatavi maisto produktai, kuriuose jų galiojimo laikotarpiu tiriamieji mikroorganizmai neišaugo. Jei pirminis užteršimo lygis yra žinomas, mikrobų augimo potencialas leidžia apskaičiuoti galutinę koncentraciją identiškiems produktams, mikrobų padermėms ir laikymo sąlygoms. Augimo potencialas taip pat gali praversti skaičiuojant pradinius kolonijas sudarančius vienetus maiste, kurie gali padėti užtikrinti produkto atitiktį nustatytoms normoms jo galiojimo laiko pabaigoje.