Maisto Skyrius

Mikrobiologiniai tyrimai

Bakterijos Žemėje atsirado maždaug prieš 3,5 mlrd. metų. Nuo to laiko bakterijos evoliucionavo ir diferencijavosi, taigi ėmė skirtis jų medžiagų apykaitos cheminių reakcijų procesai, ypač maitinimosi ir energijos gavimo būdai. Tai leido joms apsigyventi visose aplinkose. Bakterijos yra esminė mūsų pasaulio dalis, jos atlieka daugybę svarbių funkcijų, tačiau jos gali padaryti ir žalos. Patogenai yra daugelio žmonių, gyvūnų ir augalų ligų sukėlėjai. Dauguma ligų plinta nuo žmogaus žmogui arba nuo gyvūno žmogui, tačiau yra keletas tokių, kuriomis užsikrečiama per maistą. Dažniausiai pasitaikantis tokio pobūdžio negalavimas – apsinuodijimas maistu. Tai maistu plintančios infekcijos, kurias sukelia maiste esantys mikroorganizmai ar jų toksinai. Kiekvienas maisto produktų gamintojas privalo užtikrinti savo gaminamų maisto produktų kokybę ir saugą. Maisto saugą reglamentuojančiais galiojančiais teisės aktais, kurie taikomi visai maisto gamybos grandinei, siekiama iki minimumo sumažinti mikrobiologinį pavojų, todėl mikrobiologiniai tyrimai yra neatsiejamas maisto saugos valdymo aspektas. Šių tyrimų tikslas – esamos padėties stebėsena, tendencijų analizė ir naujų grėsmių įvertinimas.

 

Mūsų mikrobiologinių tyrimų laboratorijos atlieka mikrobiologinę produktų analizę, taip pat tiria mikroorganizmus, kurie lemia maisto saugos ir higienos rodiklius. Šiam tikslui naudojami atitinkami standartizuoti tyrimų metodai (ISO, EN), naujausia įranga ir įvairūs bandymai, kuriais tiriamas visas gamybos procesas dėl galimo užkrėtimo mikrobais. Šiems tyrimams taikome ne tik tradicines technikas, bet ir įvairius analizės metodus, paremtus polimerazės grandinine reakcija (PCR). Laboratorijai tyrimų kokybę užtikrinti padeda standartizuotos analitinės procedūros, atitinkančios atnaujintą tarptautinį standartą EN-ISO 7218:2007/A1:2013 „Maisto ir pašarų mikrobiologija. Mikrobiologinių tyrimų bendrieji reikalavimai ir rekomendacijos“, todėl jos tyrimų rezultatai yra patikimi ir atkartojami. Siūlome mikrobiologinės analizės paslaugas, įskaitant patogeniškų mikroorganizmų aptikimo ir jų kiekio nustatymo bei mikroorganizmų indikatorių maiste bei pašaruose tyrimus.

 

Taip pat atliekame gamybos aplinkos – gamybos vietos, darbuotojų rankų ir aprangos – higieniškumo tyrimus. Aplinkos mėginius imame vadovaudamiesi PN-ISO 18593:2005 standartu ir naudodami tepinėlius bei kontaktines plokšteles. Aplinkos stebėsena taip pat apima avarijų atvejais paimtų aplinkos mėginių tyrimą.