Maisto Skyrius

Maisto gamybos procesų aplinkos kontrolė

Higienos auditas

Pagal dabar galiojančius reglamentus, maisto produktų gamintojas privalo užtikrinti ne tik žaliavų ir galutinio produkto gamybos, bet ir viso gamybos ciklo kontrolę. 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (su pakeitimais) įvedama „mikrobiologinių kriterijų“ sąvoka, kuri apima tiek maisto saugą, tiek higieną maisto produktų gamybos procese, kurį Europos Sąjungoje reglamentuoja higienos teisės aktų paketas. Gamybos įrangos, darbuotojų rankų ir drabužių paviršių kolonizuojantys mikroorganizmai dažnai tampa antrinės taršos šaltiniais. Jie užteršia žaliavas, pusiau gatavus ir gatavus gaminius. Ypač tai pasakytina apie tuos mikroorganizmus, kurie kolonizuoja biologines membranas ir suformuoja bioplėvelę. Bioplėvelės sluoksniai trukdo efektyviai atlikti dezinfekciją, nes dezinfekcinės medžiagos paprastai pasiekia tik viršutinius mikroorganizmų plėvelės sluoksnius. Taip pat negalima atmesti mikroorganizmų padermių, atsparių dezinfekcijos priemonėms, atsiradimo galimybės. Tokių mikroorganizmų gali išsivystyti dėl ilgalaikio tų pačių dezinfekcinių medžiagų naudojimo. Šios sąlygos gali tapti antrinės taršos priežastimi.

 

Paviršiaus užteršimo laipsnis taip pat yra svarbus įrangos mikrobiologinio švarumo rodiklis, be to, jis parodo plovimo ir dezinfekcijos procesų veiksmingumą.

 

Esame pasiruošę klientams suteikti pagalbą nustatant mikrobiologinio pavojaus šaltinius. Siūlome tokias kompleksines paslaugas kaip valymo procesų tinkamumo ir veiksmingumo tikrinimas (didžiausią dėmesį skiriant valymo ir dezinfekcijos procesams, naudojamoms valymo ir dezinfekcijos priemonėms), mikrobiologinė aplinkos analizė, izoliuotų mikroorganizmų fenotipinių savybių ir jų tarpusavio ryšių nustatymas, pavojaus šaltinių nustatymas ir rekomendacijų dėl aplinkos higienos teikimas.