Maisto Skyrius

Juslinė analizė

Juslinė analizė maisto tyrimų srityje užima ypatingą vietą. Ši analizė suteikia tokių duomenų apie tiriamuosius produktus, kurių neįmanoma gauti kitokiais tyrimų metodais. Atsiradus poreikiui tokią informaciją rinkti ir naudoti produktų kūrimo, kontrolės ir optimizavimo tikslais, juslinei analizei pradėtas skirti sistemingas dėmesys. Dėl šios priežasties tokio tipo analizė buvo toliau vystoma ir tobulinama, kol galiausiai buvo sėkmingai įtvirtinta laboratorinių tyrimų kontekste.

 

Norint gauti patikimą ir vertingą informaciją, juslinius tyrimus būtina patikėti patyrusiems ekspertams. „J.S. Hamilton Poland“ laboratorija jau daugelį metų atlieka juslines analizes, taikydama standartizuotas ir kontroliuojamas sąlygas. Tyrimų kokybę užtikrinti padeda moderni, galiojančius standartus atitinkanti laboratorija. Kvalifikuota, nuolatos prižiūrima ekspertų komanda tyrimams atlikti taiko standartizuotus metodus ir atlieka jų pačių išplėtotas tyrimų procedūras. Kaip vieną iš pagrindinių juslinės analizės metodų laboratorijos specialistai pasitelkia naujas metodologines koncepcijas, siekdami užtikrinti, kad informacija, reikalinga tam tikriems techniniams ar verslo sprendimams priimti, būtų kuo naudingesnė ir išsamesnė.