Sertifikatai

Dalyvavimas organizacijose

LABORATORINIAI TYRIMAI

FOSFA (Aliejų, sėklų ir riebalų prekybos asociacijų federacija)

FOSFA nariai tarptautinės prekybos srityje visada kliovėsi pasauliniu visiškai nepriklausomų tyrėjų narių tinklu. Pastarieji teikia tikslių, naujausiais duomenimis paremtų ir sutartiniu pagrindu atliekamų analizių sertifikatus prekybai skirtoms aliejų ir riebalų siuntoms, aliejinių augalų sėklų kroviniams, taip pat žemės riešutų siuntoms. Tyrėjai nariai (tikrieji arba asocijuotieji nariai) – tai laboratorijos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su jokia bendrove ar įmone, prekiaujančia FOSFA prekėmis.

Išsamiau

GAFTA (Grūdų ir pašarų prekybos asociacija)

Laboratorijos, kurių specializacija yra mėginių tyrimai ir kurios išduoda grūdų, gyvulinių pašarų, ankštinių augalų ir ryžių, kuriais prekiaujama pagal GAFTA sutarties sąlygas, kokybės sertifikatus, gali būti patvirtintos ir įtrauktos į Tyrėjų registrą. Registruotos laboratorijos sutinka taikyti sutarties sąlygose numatytus analizės metodus, kaip apibrėžta GAFTA formoje Nr. 130 „Analizės metodai“.

Išsamiau

INSPEKTAVIMO PASLAUGOS

FOSFA (Aliejų, sėklų ir riebalų prekybos asociacijų federacija)

Aliejų, sėklų ir riebalų prekybos asociacijų federacija (FOSFA) – tai tarptautinė profesionalių sutarčių rengimo ir arbitražo organizacija, kurios pagrindinė specializacijos sritis – pasaulinė prekyba aliejinių augalų sėklomis, aliejumi ir riebalais. Federacija vienija 1 113 narių 89 valstybėse. FOSFA šiuo metu visame pasaulyje turi daugiau kaip 400 prižiūrėtojų (kurie kartais taip pat vadinami inspektoriais). FOSFA Narių inspektorių programos pagrindinis tikslas – visų suinteresuotųjų šalių naudai gerinti ir standartizuoti kokybės ir paslaugų lygį.

Išsamiau

GAFTA (Grūdų ir pašarų prekybos asociacija)

GAFTA – tarptautinė prekybos asociacija, vienijanti daugiau kaip 1 500 narių 89 šalyse. Ji siekia skatinti tarptautinę prekybą žemės ūkio produktais, prieskoniais bei kita produkcija ir visame pasaulyje ginti savo narių interesus. Patikrą atliekančias inspektavimo organizacijas paskiria pirkėjai ir pardavėjai arba jų vardu vadovaujanti GAFTA sutartyse numatytomis sąlygomis ir nuostatomis. Registruoti inspektoriai atlieka grūdų, pašarų, ankštinių augalų, ryžių ir kitų produktų (kuriais prekiaujama pagal GAFTA sutarčių sąlygas) patikras, patikrinimus, tyrimus, kokybės ir būklės vertinimus.

Išsamiau

NARYSTĖ KITOSE ORGANIZACIJOS

PZKP (Lenkijos kosmetikos pramonės susivienijimas)

Laboratorija priklauso Lenkijos kosmetikos pramonės susivienijimui. Ši organizacija vienija daugiau kaip 120 kosmetikos pramonei atstovaujančių įmonių. Nuo pat organizacijos veiklos pradžios 2002 m. ji aktyviai remia grožio pramonėje dirbančias bendroves: kosmetikos gamintojus ir platintojus, laboratorijas, tyrimų institutus ir mokymo centrus. Lenkijos kosmetikos pramonės susivienijimas aktyviai prisideda prie teisės aktų tobulinimo ir teikia pasiūlymus dėl naujų teisės aktų kūrimo. Susivienijimo nariai tarptautiniu lygiu atstovauja kosmetikos įmonių interesams, tarptautinėse diskusijose išsakydami Lenkijos kosmetikos sektoriaus atstovų poziciją. Vienas iš pagrindinių šios asociacijos uždavinių – vadovauti darbo grupėms, sprendžiančioms tokius reikšmingus klausimus kaip teisės aktai, sudedamosios dalys, pretenzijos, standartizacija ir daugelis kitų. Darbo grupės – tai ekspertų grupės, galinčios tapti puikia platforma dalytis nuomonėmis ir reaguoti į teisės aktų pasiūlymus tiek nacionalinės, tiek Europos teisės srityje. Darbo grupių pastangų rezultatas – bendra pozicija techniniais ir teisės aktų klausimais, padedanti kurti nuoseklius Lenkijos kosmetikos pramonės veiklos principus.

Lenkijos pakavimo pramonės rūmai

Lenkijos pakavimo pramonės rūmai buvo įsteigti 1994 m., siekiant suvienyti pakuočių gamintojus ir naudotojus. Pagrindinis šios asociacijos tikslas – atstovauti pakavimo medžiagų, taros bei pakavimo įrangos gamintojų ir pakavimo srityje dirbančių spaustuvių interesams. Organizacija savo nariams organizuoja dalykines keliones į didžiausias tarptautines parodas ir taip didina Lenkijos pakavimo pramonės žinomumą. Organizacija taip pat aktyviai rengia konferencijas ir mokymus bendrovės veiklos organizavimo ir valdymo, technologijų pažangos, įstatymų ir teisės aktų srityse. Be to, organizacija savo narių gretose propaguoja gerosios verslo praktikos (verslo etikos) kodeksą. Lenkijos pakavimo pramonės rūmai savo nariams atstovauja valstybės ir savivaldybių institucijose, išreikšdami jų nuomonę ir perduodami pasiūlymus. Organizacija taip pat prisideda prie verslą reglamentuojančių įstatymų kūrimo. Lenkijos pakavimo pramonės rūmai bendradarbiauja su kitose šalyse veikiančiomis panašaus pobūdžio organizacijomis ir remia užsienio rinkose veikiančias arba siekiančias įsitvirtinti Lenkijos pakavimo įmones. Organizacija taip pat valdo duomenų bazę, kurioje kaupiama informacija apie prekybos pasiūlymus ir bendradarbiavimo galimybes. Bendrovės narystė PIO organizacijoje liudija jos, kaip prekybos partnerės, patikimumą.

Išsamiau

FUMIGACIJA

GAFTA (Grūdų ir pašarų prekybos asociacija)

„J.S. Hamilton“ yra patvirtintas GAFTA J kategorijos narys (fumigacijos operatorius), visiems maisto ir pašarų pramonės sektoriams teikiantis kenkėjų kontrolės ir fumigacijos paslaugas. Patvirtinti fumigacijos operatoriai atitinka standartus, taikomus žemės ūkio prekių fumigacijos ir degazacijos procesų, atliekamų transporto priemonėse, sandėliuose, silosinėse arba krovinių konteineriuose, valdymo ir atlikimo procedūroms pagal GAFTA reikalavimus (V7.0 2018).

Išsamiau