Sertifikatai

Akreditavimo pažymėjimai ir sertifikatai

Bendrovių ir laboratorijų patikimumą, jų atliekamų tyrimų tikslumą ir nepriklausomumą yra patvirtinusios tarptautinės akreditavimo tarnybos pagal toliau nurodytus standartus ir reikalavimus.