Sertifikatai

Akreditavimo pažymėjimai ir sertifikatai

Bendrovių ir laboratorijų patikimumą, jų atliekamų tyrimų tikslumą ir nepriklausomumą yra patvirtinusios tarptautinės akreditavimo tarnybos pagal toliau nurodytus standartus ir reikalavimus.

„J.S. HAMILTON POLAND“ TYRIMŲ LABORATORIJA – AKREDITUOTA LAC PAGAL PN-EN-ISO/IEC 17025:2005 STANDARTĄ (AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMO Nr. AB 079)

Laboratoriją pirmą kartą 1996 m. akreditavo Lenkijos tyrimų ir sertifikavimo centras. Akreditavimo sritis – maisto produktų, kuro ir trąšų tyrimai. Šis akreditavimo pažymėjimas patvirtino, kad techninė laboratorijos kompetencija ir vadybos sistema atitinka kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus. Vėliau jį pakeitė pagal PN-EN-ISO/IEC 17025:2005 standartą Lenkijos akreditacijos centro (LAC) išduotas pažymėjimas. 1998–2005 m. laboratoriją pagal Prancūzijos standartus taip pat akreditavo Prancūzijos akreditavimo komitetas (Comité Français d'Accréditation – COFRAC): iš pradžių pagal SO/IEC 25, PN-EN 45001 standartą ir 1002 COFRAC dokumentą, vėliau – pagal NF EN ISO/IEC 17025 standartą. Ši akreditacija nustojo galioti 2005 m., Lenkijai prisijungus prie Europos Sąjungos, kai LAC akreditacija buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Akreditavimo sritis

Išsamiau

„J.S. HAMILTON POLAND“ KAIP TREČIOSIOS ŠALIES TIKRINIMO ĮSTAIGA AKREDITUOTA LAC PAGAL EN ISO/17020:2004 STANDARTĄ (AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMO Nr. AK 011)

„J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.", 2005 m. kovą Lenkijos akreditacijos centras (LAC) akreditavo kaip A tipo (trečiosios šalies) nepriklausomą inspektavimo įstaigą pagal tarptautinio standarto EN ISO/IEC 17020:2004 (anksčiau – EN 45004) reikalavimus. Akredituotą veiklą apibrėžia Akreditavimo pažymėjimo Nr. AK011 taikymo apimtis (išsamesnės informacijos galima rasti oficialioje LAC interneto svetainėje adresu www.pca.gov.pl. Gautos akreditacijos patvirtina visišką „J.S. Hamilton Poland“, kaip trečiosios šalies inspektavimo įstaigos, besilaikančios aukščiausių pramonės standartų, nepriklausomumą ir kompetenciją.

Akreditavimo sritis

Išsamiau

„J.S. HAMILTON POLAND“ TYRIMŲ LABORATORIJA – AKREDITUOTA LAC PAGAL PN-EN-ISO/IEC 17025:2005 STANDARTĄ (AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMO Nr. AB 404)

2002 metais Mazovijos Makuve įsikūrusi mikrobiologinių tyrimų laboratorija buvo akredituota žalio pieno tyrimų srityje. Šią akreditaciją patvirtino Lenkijos akreditacijos centro išduotas pažymėjimas Nr. AB 404. Vėliau, kai 2010 m. ši laboratorija buvo prijungta prie „Hamilton“ įmonių grupės ir Lenkijos akreditacijos centras sėkmingai atliko auditą, akreditavimo sritis buvo reikšmingai išplėsta, įtraukiant maisto produktų ir kosmetikos gaminių tyrimus. 2012 m. akreditavimo sritis buvo dar kartą išplėsta, įtraukus geriamojo vandens tyrimus.

Akreditavimo sritis

Išsamiau

„J.S. HAMILTON ROMANIA“ TYRIMŲ LABORATORIJA – AKREDITUOTA RENAR PAGAL SR EN ISO/CEI 17025:2005 STANDARTĄ (AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMO Nr. LI 1081)

2014 m. gruodį Rumunijoje veikiančiai „Hamilton“ mikrobiologinių tyrimų laboratorijai pirmą kartą buvo išduotas veterinarinis sanitarinis leidimas ir leidimas atlikti tyrimus maisto saugos srityje. Laboratorijos veiklos sritys apima gyvūninės ir negyvūninės kilmės produktų, gyvuliams skirtų pašarų ir vandens tyrimus. Laboratorijos patikimumą, jos atliekamų tyrimų tikslumą ir nepriklausomumą yra patvirtinusi Akreditacijos asociacija RENAR, kuri OG/2009 aktu buvo pripažinta nacionaline akreditacijos įstaiga. 2015 m. gruodžio 23 d. išduotas akreditavimo pažymėjimas Nr. LI 1081 patvirtina laboratorijos kompetenciją, užtikrinančią atitiktį SR EN ISO/CEI 17025:2005 standarto reikalavimams. Akreditavimo sritis

Išsamiau

„J.S. HAMILTON BALTIC“ TYRIMŲ LABORATORIJA – AKREDITUOTA LATAK PAGAL LVS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARTĄ (AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMO Nr. LATAK-T-544)

„J.S. Hamilton Baltic“ mikrobiologinių tyrimų laboratorija yra akredituota Latvijos nacionalinio akreditacijos biuro (LATAK). Laboratorija yra kompetentinga atlikti tyrimus pagal LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarto reikalavimus. Laboratorijos identifikavimo kodas – LATAK-T-544. Laboratorijai 2015 m. gruodį buvo išduotas akreditavimo pažymėjimas mikrobiologiniams vandens, maisto produktų ir pašarų tyrimams atlikti. 2016 m. akreditavimo sritis buvo išplėsta, įtraukus mikrobiologinius kosmetikos gaminių tyrimus. Akreditavimo sritis

GINYBOS IR SAUGUMO SRITIES AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Tam, kad tyrimų įstaiga galėtų atlikti nacionalinės gynybos ir saugumo pramonės gaminių atitikties vertinimą, jai turi būti išduotas gynybos ir saugumo srities akreditavimo pažymėjimas pagal 2006 m. lapkričio 17 d. įstatymą dėl Gynybai skirtų gaminių atitikties vertinimo sistemos ir pagal šio įstatymo lydimuosius aktus, apibrėžiančius privalomas procedūras. Tokį gynybos ir saugumo srities akreditavimo pažymėjimą laboratorijai „J.S. HAMILTON Sp. z o.o.", 2016 m. spalio 20 d. išdavė Nacionalinės gynybos ministerija. Šis pažymėjimas patvirtina mūsų bendrovės analitinius pajėgumus, reikalingus nacionalinės gynybos ir saugumo pramonės gaminių atitikties vertinimui atlikti pagal techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus. Akreditavimo sritis apima Nacionalinės gynybos ministro 2013 m. sausio 11 d. reglamento dėl Detalaus gaminių, kuriems keliami atitikties reikalavimai, sąrašo ir nacionalinės gynybos bei saugos pramonės gaminių atitikties vertinimo metodikos ir tvarkos (Įstatymų oficialusis leidinys, 2013 m., 136 punktas) Grupėje Nr. 15 (tiekiami maisto produktai) nurodytų maisto produktų tyrimus. Ši grupė apima, be kita ko, kiaulienos konservus, paukštienos konservus, daržovių ir mėsos konservus, mėsos ir lašinių konservus, sutirštintas sriubas, individualius ir kolektyvinius maisto davinius.   Akreditavimo sritis

Išsamiau

„J.S. HAMILTON HUNGARIA“ TYRIMŲ LABORATORIJA – AKREDITUOTA NAH PAGAL MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARTĄ (AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMO Nr. NAH-1-1801/2016)

Mūsų mikrobiologinių tyrimų laboratoriją „J.S. Hamilton Hungaria“ 2016 m. lapkričio 16 d. akreditavo Nacionalinis akreditacijos biuras (NAH). Pažymėjimo registracijos Nr. NAH-1-1801/2016, galioja iki 2021 m. lapkričio 15 d. Nacionalinis maisto grandinės saugos biuras 2016 m. birželio 27 d. išdavė licenciją mikrobiologinių tyrimų laboratorijos veiklai. Pažymėjimo registracijos Nr. 131/2016/Lab/NÉBIH. Akreditavimo sritis

„J.S. HAMILTON CROATIA“ TYRIMŲ LABORATORIJA – AKREDITUOTA HAA PAGAL HRN EN-ISO/IEC 17025:2005 STANDARTĄ (AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMO Nr. 1431)

Pirmas akreditavimo pažymėjimas laboratorijai „J.S. HAMILTON CROATIA“ (anksčiau – LABOSANO) išduotas 2013 m. rugsėjo mėn. Šią laboratoriją sėkmingai prijungus prie „HAMILTON Group“ įmonių grupės, akreditacija buvo perleista naujajai bendrovei pavadinimu „J.S. HAMILTON CROATIA“. Laboratorija atlieka maisto produktų, gyvulinių pašarų, vandens, aplinkos mėginių ir kosmetikos gaminių mikrobiologinius bei cheminius tyrimus. Laboratorija „J.S. HAMILTON CROATIA“ yra Kroatijos veterinarijos tarnybų oficialiai patvirtinta maisto produktų tyrimų laboratorija. Akreditavimo sritis

GEROSIOS GAMYBOS PRAKTIKOS (GGP) SERTIFIKATAS, SUTEIKIANTIS TEISĘ ATLIKTI ŽMONĖMS ARBA GYVŪNAMS SKIRTŲ VAISTŲ CHEMINIUS IR FIZIKINIUS TYRIMUS

Bendrovė „J.S. Hamilton Poland“, kaip profesionali farmacijos pramonei skirtų analitinių paslaugų teikėja, turi visus reikalingus sertifikatus ir patvirtinimus, įskaitant Lenkijos generalinės farmacijos inspekcijos išduotus Gerosios gamybos praktikos sertifikatus. Šie sertifikatai patvirtina, kad bendrovė sėkmingai laikosi Gerosios gamybos praktikos (GGP) rekomendacijų ir jas vykdo. GGP sertifikatai liudija, kad laboratorijos vadybos sistema atitinka GGP sąlygas.

Išsamiau

GENERALINĖS FARMACIJOS INSPEKCIJOS IŠDUOTAS LEIDIMAS VAISTŲ GAMYBAI CHEMINIŲ IR FIZIKINIŲ TYRIMŲ SRITYJE

Generalinė farmacijos inspekcija 2006 m. laboratorijai „J.S. Hamilton Poland“ išdavė leidimą vaistų gamybai cheminių ir fizikinių tyrimų srityje. Šis leidimas patvirtina, kad mūsų laboratorijos kompetencijos ir jos moksliniai bei analitiniai pajėgumai atitinka reikalavimus, keliamus išorės kokybės kontrolės laboratorijoms, kurios teikia laboratorinių tyrimų paslaugas farmacijos pramonei.

LEIDIMAS GAMINTI, APDOROTI IR PERDIRBTI PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS IR VAISTUS IR LICENCIJA ĮSIGYTI IR PATEIKTI į RINKĄ 1 KATEGORIJOS NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKUS

2016 m. Generalinei farmacijos inspekcijai sėkmingai atlikus patikrinimą, „J.S. Hamilton Poland“ laboratorijai buvo išduotas leidimas gaminti, apdoroti ir perdirbti psichotropines medžiagas ir vaistus ir licencija įsigyti ir pateikti į rinką 1 kategorijos narkotinių medžiagų pirmtakus. Šie patvirtinai leidžia mums su specialia priežiūra atlikti vaistų ir pradinių medžiagų analizes bei tyrimus.

JAV MAISTO IR VAISTŲ ADMINISTRACIJOS (FDA) AUDITAS

2016 m. liepą JAV Maisto ir vaistų administracija (USFDA) atliko laboratorijos „J.S. Hamilton Poland“ auditą vaistų ir pradinių medžiagų tyrimų srityje. Remdamasi audito rezultatais, Maisto ir vaistų administracija – viena griežčiausių, prestižiškiausių ir įtakingiausių institucijų farmacijos pramonėje – teigiamai įvertino mūsų laboratoriją. Artimiausiu metu iš USFDA tikimės gauti oficialų leidimą (FDA forma 483), kuris patvirtins, kad laboratorijos paslaugų kokybė yra aukščiausio lygio, ir paliudys, jog „J.S. Hamilton Poland“ laboratorija atitinka GGP reikalavimus.